FAQ

01
Điều gì xảy ra sau khi nhà đầu tư đã gửi tiền vào danh mục đầu tư?
02
Những cách để đầu lên tài khoản cá nhân của bạn là gì?
03
Trao đổi nào được giao dịch trên?
04
Tại điểm nào các khoản tiền gửi bắt đầu làm việc và tạo ra lợi nhuận?
05
Tôi có thể rút tiền thường xuyên như thế nào?
06
Tôi có thể mua một số cung cấp đầu tư?
07
Có thể tăng tiền gửi hiện tại của bạn?
08
Do phần thưởng của đối tác để tăng tiền gửi hiện tại đi?
09
Có thể chuyển tiền từ tài khoản của tôi sang tài khoản đối tác của tôi không?
10
Tôi có thể tạo nhiều tài khoản để sử dụng cá nhân không?
11
Số tiền tối thiểu để đầu lên và rút ra từ sự cân bằng là gì?
12
Tôi có thể xem tài liệu của công ty ở đâu?